Bonnie-Baby-Baby-Girls-Stretch-Velvet-Santa-Dress-Red-0Bonnie-Baby-Baby-Girls-Stretch-Velvet-Santa-Dress-Red-0Bonnie-Baby-Baby-Girls-Stretch-Velvet-Santa-Dress-Red-0-0

Baby

Bonnie Baby Baby Girls’ Stretch Velvet Santa Dress Red

$21.00

Back ties
Front bow
Rhinestone trim

Buy from Amazon.com


Red sparkle stretch velvet Santa dress with Faux Fur cuffs and hem
Back ties
Front bow
Rhinestone trim
Faux Fur cuffs and hem